Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 75,950  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,443,050  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 33,612 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,020 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,372 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,290 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 75,950 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 84,950 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 151,900  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,367,100  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 31,615 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,260 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,861 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,491 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 151,900 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 160,900 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 227,850  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,291,150  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,213 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,048 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,935 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,653 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 227,850 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 236,850 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 303,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,215,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,988 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,178 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,157 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,252 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 303,800 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 312,800 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 379,750  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,139,250  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,865 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,649 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,817 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,889 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 379,750 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 388,750 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 455,700  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,063,300  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,207 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,273 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,629 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,830 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 455,700 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 464,700 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,019,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,240 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,470 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,937 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,212 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 500,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 509,000 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  600,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  919,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,058 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,657 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,373 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,817 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 600,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 609,000 บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ     
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า/สีดำ      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป       
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า+หลัง V3      
  ฟรี.ซุ้มคิ้วล้อ/สีดำ        
  ฟรี.แรปหลังคาครึ่งคัน      
  ฟรี.แรปราวหลังคา        
  ฟรี.แรปหูกระจกข้างซ้าย+ขาว      
  ฟรี.แรปตัว C หน้า        
  ฟรี.แรปกระจังหน้า        
  ฟรี.ครอบผาถังน้ำมัน      
  ฟรี.ครอบมือจับประตู      
  ฟรี.ครอบคานเอวท้ายมีไฟตัวหนังสือ    
  *-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ