Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 75,200  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,428,800  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 33,280 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 27,743 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,131 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,070 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 45,200 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 54,200 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 150,400  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,353,600  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 31,303 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,001 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,636 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,288 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 120,400 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 129,400 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 225,600  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,278,400  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,924 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,811 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,728 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,469 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 195,600 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 204,600 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 300,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,203,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,722 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,959 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,968 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,082 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 270,800 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 279,800 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 376,000  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,128,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,619 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,446 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,641 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,732 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 346,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 355,000 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 451,200  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,052,800  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,978 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,083 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,465 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,683 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 421,200 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 430,200 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium    
  ราคา  1,504,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,004,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,913 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,198 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,702 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,003 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษเน้นส่วนลด    
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 470,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 479,000 บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น      
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  ฟรี vat ส่วนลด 2,100 บาท      
  ฟรี.ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด*มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ