PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 69,450  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,319,550  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 30,735 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 25,622 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,286 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,383 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 69,450 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 78,450 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 138,900  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,250,100  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,909 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,013 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,905 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,737 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 138,900 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 147,900 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 208,350  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,180,650  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,713 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,990 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,143 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,057 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 208,350 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 217,350 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 277,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,111,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,678 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,280 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,517 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,776 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 277,800 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 286,800 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 347,250  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,041,750  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,737 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,882 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,292 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,529 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 347,250 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 356,250 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 416,700  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  972,300  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,221 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,623 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,206 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,561 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 416,700 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 425,700 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  889,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,403 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,114 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,903 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,399 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 500,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 509,000 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  600,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  789,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,220 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,301 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,340 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,004 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 600,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 609,000 บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ     
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า/สีดำ      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป       
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า+หลัง V3      
  ฟรี.ซุ้มคิ้วล้อ/สีดำ        
  ฟรี.แรปหลังคาครึ่งคัน      
  ฟรี.แรปราวหลังคา        
  ฟรี.แรปหูกระจกข้างซ้าย+ขาว      
  ฟรี.แรปตัว C หน้า        
  ฟรี.แรปกระจังหน้า        
  ฟรี.ครอบผาถังน้ำมัน      
  ฟรี.ครอบมือจับประตู      
  ฟรี.ครอบคานเอวท้ายมีไฟตัวหนังสือ    
  *-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด

*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ โทร.063-614-5636
ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ