PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 69,450  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,319,550  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 30,735 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 25,622 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,286 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,383 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 69,450 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 78,450 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 138,900  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,250,100  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,909 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,013 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,905 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,737 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 138,900 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 147,900 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 208,350  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,180,650  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,713 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,990 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,143 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,057 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 208,350 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 217,350 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 277,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,111,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,678 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,280 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,517 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,776 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 277,800 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 286,800 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 347,250  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,041,750  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,737 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,882 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,292 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,529 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 347,250 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 356,250 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 416,700  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  972,300  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,221 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,623 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,206 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,561 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 416,700 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 425,700 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  889,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,403 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,114 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,903 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,399 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 500,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 509,000 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS*สีขาว  
  ราคา  1,389,000  บาท      
  ดาว์น  600,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  789,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,220 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,301 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,340 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,004 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 600,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 609,000 บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ     
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า/สีดำ      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป       
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า+หลัง V3      
  ฟรี.ซุ้มคิ้วล้อ/สีดำ        
  ฟรี.แรปหลังคาครึ่งคัน      
  ฟรี.แรปราวหลังคา        
  ฟรี.แรปหูกระจกข้างซ้าย+ขาว      
  ฟรี.แรปตัว C หน้า        
  ฟรี.แรปกระจังหน้า        
  ฟรี.ครอบผาถังน้ำมัน      
  ฟรี.ครอบมือจับประตู      
  ฟรี.ครอบคานเอวท้ายมีไฟตัวหนังสือ    
  *-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด

*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ โทร.063-614-5636
ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ
ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  5 % คิดเป็น 84,200  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,599,800  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 36,996 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 30,850 บาท (ดอกเบี้ย 3.14 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 26,819 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 24,565 บาท (ดอกเบี้ย 4.14 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์  54,200  บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 57,200 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  10 % คิดเป็น 168,400  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,515,600  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 34,796 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,923 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 25,155 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,590 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 138,400  บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 141,400 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  15 % คิดเป็น 252,600  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,431,400  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 32,076 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,481 บาท (ดอกเบี้ย 2.20 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 23,042 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,619 บาท (ดอกเบี้ย 3.00 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 222,600 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 225,600 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  20 % คิดเป็น 336,800  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,347,200  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,740 บาท (ดอกเบี้ย 1.49 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,407 บาท (ดอกเบี้ย 1.74 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,058 บาท (ดอกเบี้ย 2.09 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,070 บาท (ดอกเบี้ย 2.70 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 306,800 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 309,800 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  25 % คิดเป็น 421,000  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,263,000  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,460 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,735 บาท (ดอกเบี้ย 1.60 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,595 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,499 บาท (ดอกเบี้ย 2.34 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 391,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 394,000 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  500,000  บาท      
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,184,000  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,743 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,313 บาท (ดอกเบี้ย 1.60 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,369 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,405 บาท (ดอกเบี้ย 2.34 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 500,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 503,000 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 4x4*สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,684,000  บาท      
ดาว์น  600,000  บาท      
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,084,000  บาท    
ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,568 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %)
ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,513 บาท (ดอกเบี้ย 1.60 %)
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,818 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,019 บาท (ดอกเบี้ย 2.34 %)
ดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.เน้นส่วนลด    
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 600,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 603,000 บาท*    

พร้อมของแถมฟรีๆ*-*    
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน  
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)    
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล  
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%    
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี    
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%  
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง    
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น    
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ   
ฟรี.ชุดสาย HDMI      
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน    
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป     
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน    
ฟรี.ส่วนลด 30,000 บาท    
ฟรี.ค่า vat ส่นลด 2,100 บาท    
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท    
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท  
         
*-*พรมชุดแท้/มากับรถ    
*-*โลโก้กระโปงหน้า/มากับรถ    
*-*ปลายท่อ/มากับรถ    
*-*สคับเพลท/มากับรถ    
*-*กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถ/มากับรถ
*-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ  

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.โปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ค่ะ
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
https://www.facebook.com/Juthamard.P0859236444
https://www.facebook.com/Juthamard.P365

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  5 % คิดเป็น 78,700  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,495,300  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 25,254 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 23,098 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 78,700 บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 87,700 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  10 % คิดเป็น 157,400  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,416,600  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 23,689 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 21,233 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 157,400 บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 166,400 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  15 % คิดเป็น 236,100  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,337,900  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,693 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,328 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 236,100 บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 245,100 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  20 % คิดเป็น 314,800  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,259,200  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,850 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,877 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 314,800  บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 323,800 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  25 % คิดเป็น 393,500  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,180,500  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,462 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,464 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 393,500  บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 402,500 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  30 % คิดเป็น 472,200  บาท    
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,101,800  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,231 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,367 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 472,200  บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 481,200 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  500,000  บาท      
ยอดจัดไฟแนนซ์  1,074,000  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,797 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,979 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 500,000 บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 509,000 บาท*    

ปาเจโร่ อีลีท อีดิชั่น*ขับ 2 *สีขาวหลังคาดำ  
ราคา  1,574,000  บาท      
ดาว์น  600,000  บาท      
ยอดจัดไฟแนนซ์  974,000  บาท    
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,233 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,584 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
ชับดอกเบี้ย.ต่ำพิเศษ.แต่งให้ฟรี    
//วันออกรถจ่าย        
เงินดาวน์ 600,000 บาท      
ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
*จ่ายทั้งหมด 609,000 บาท*    

พร้อมของแถมฟรีๆ*-*    
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน  
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)     
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล  
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%    
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี    
ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%  
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง    
ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น    
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ   
ฟรี.ครอบมือจับสีดำ      
ฟรี.ชุดสาย HDMI      
ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน    
ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป     
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน    
ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า+หลัง V3    
ฟรี.ชุดแต่งกาบข้างประตู    
ฟรี.ซุ้มคิ้วล้อ/สีดำ      
ฟรี.แร๊ฟหูกระจกข้างซ้าย+ขาว/สีดำ  
ฟรี.แร๊ฟตัว C หน้า/สีดำ    
ฟรี.ครอบคานเอวที่เปิดท้ายมีไฟ/สีดำ  
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท  
         
*-*พรมชุดแท้/มากับรถ    
*-*โลโก้กระโปงหน้า/มากับรถ    
*-*ปลายท่อ/มากับรถ    
*-*สคับเพลท/มากับรถ    
*-*กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถ/มากับรถ
*-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ  

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 
บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ
             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 75,950  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,443,050  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 33,612 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,020 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,372 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 22,290 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 75,950 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 84,950 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 151,900  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,367,100  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 31,615 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 26,260 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,861 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,491 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 151,900 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 160,900 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 227,850  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,291,150  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,213 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,048 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,935 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,653 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 227,850 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 236,850 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 303,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,215,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,988 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,178 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,157 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,252 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 303,800 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 312,800 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 379,750  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,139,250  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,865 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,649 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,817 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,889 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 379,750 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 388,750 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 455,700  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,063,300  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,207 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,273 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,629 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,830 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 455,700 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 464,700 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,019,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,240 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,470 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,937 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,212 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 500,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 509,000 บาท*    
             

             
  Pajero Sport 2.4 GT Premium*สีขาว  
  ราคา  1,519,000  บาท      
  ดาว์น  600,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  919,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,058 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,657 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,373 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,817 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ชุดแต่งให้ฟรี.    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 600,000 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 609,000 บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น/สีดำ     
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า/สีดำ      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป       
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.ชุดแต่งสเกิตหน้า+หลัง V3      
  ฟรี.ซุ้มคิ้วล้อ/สีดำ        
  ฟรี.แรปหลังคาครึ่งคัน      
  ฟรี.แรปราวหลังคา        
  ฟรี.แรปหูกระจกข้างซ้าย+ขาว      
  ฟรี.แรปตัว C หน้า        
  ฟรี.แรปกระจังหน้า        
  ฟรี.ครอบผาถังน้ำมัน      
  ฟรี.ครอบมือจับประตู      
  ฟรี.ครอบคานเอวท้ายมีไฟตัวหนังสือ    
  *-*ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด/มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 

บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ
             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  5 % คิดเป็น 68,700  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,305,300  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 30,403 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 25,345 บาท (ดอกเบี้ย 3.30 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 22,046 บาท (ดอกเบี้ย 3.60 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 20,163 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 38,700 บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 47,700 บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  10 % คิดเป็น 137,400  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,236,600  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,597 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,754 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,679 บาท (ดอกเบี้ย 3.40 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,535 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 107,400  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 116,400  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  15 % คิดเป็น 206,100  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,167,900  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,424 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,753 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,937 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,872 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 176,100  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 185,100  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  20 % คิดเป็น 274,800  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,099,200  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 24,412 บาท (ดอกเบี้ย 1.65 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,061 บาท (ดอกเบี้ย 1.90 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,328 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,605 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 244,800  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 253,800  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  25 % คิดเป็น 343,500  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  1,030,500  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,491 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,678 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,116 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,372 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 313,500  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 322,500  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  30 % คิดเป็น 412,200  บาท    
  ยอดจัดไฟแนนซ์  961,800  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,992 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,433 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,042 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,414 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 382,200  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 391,200  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  500,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  874,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,076 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,842 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,669 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,190 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 470,000  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 479,000  บาท*    
             

             
  PAJERO SPORT 2.4 GT PLUS    
  ราคาสีดำ สีเทาดำ สีบรอนเงิน    
  ราคา  1,374,000  บาท      
  ดาว์น  600,000  บาท      
  ยอดจัดไฟแนนซ์  774,000  บาท    
  ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,893 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %)
  ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,029 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %)
  ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,105 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %)
  ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,795 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %)
  ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษ.ส่วนลดของแถม  
  ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  //วันออกรถจ่าย//      
  เงินดาวน์ 570,000  บาท      
  ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท      
  ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน)    
  *จ่ายทั้งหมด 579,000  บาท*    
             

             
  ของแถมฟรีๆ        
  ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน    
  ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี    
  ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล    
  ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี  
  ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15%      
  ฟรี.พรมชุดแท้/มาจากโรงงาน      
  ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี      
  ฟรี.ฟิล์มเซรามิกส์40-60-80%    
  ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง      
  ฟรี.กันสาดข้างประตู 4ชิ้น      
  ฟรี.เป้ามือจับกันลอย 4ชิ้น      
  ฟรี.โลโก้กระโปงหน้า      
  ฟรี.ผ้ายางกระดุมเข้ารูป      
  ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน      
  ฟรี.ชุดสาย HDMI/ของ0แท้      
  ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท    
  ฟรี vat ส่วนลด 2,100 บาท      
  ฟรี.ชุดหูฟังอินฟาเรท 2 ชุด*มากับรถ    
  *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ 20,000 บาท    
             

กรณี.ลูกค้าเก่ามิตซูบิซิ รับส่วนลดเพิ่มอีก 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น
หรือ.หน่วยงานราชการ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท //เดือนนี้เท่านั้น


เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด

*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน


ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com 
บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ